تا حالا شده يکی توی چشمات نگاه کنه و حرفهات رو تحريف کنه؟

يکی نيست بهش بگه تو کج فهمی به من چه!!! چرا حرف منو تحريف می کنی؟

/ 0 نظر / 3 بازدید