امروز دوشنبه است٬ فردا سه شنبه.....فردا يک هفته ميشه...يک هفته بی خبری از ....يک هفته از گرفتن تصميم....۱۰ روز ٬ درگير تمرين صبر....از فردا تمرين صبر و بخشش با هم شروع ميشه...باز هم صبر...اما صبری همراه با بخشش...بايد ببخشی...از آنچه که ميتونی....هر آنچه که ميبينی...بايد اگر بدترين حرف دنيا را بهت زدنند٬ يا اگر بدترين کار دنيا را در حقت انجام دادن..ببخشی...بايد ببخشی٬ تا بخشيده بشی....کار خيلی سختيه...هنوز شروع نشده٬ دلم مالامال از ترس شده...می ترسم٬ می ترسم از اينکه امتحان خيلی سختی پيش روم قرار بگيره...می ترسم...از خودم مطمئن نيستم...نميدونم آماده گی اين امتحان رو دارم يا نه...ولی اگر بخواهم جلو برم...ناگذيرم٬ بايد اين دوره رو هم بگذرونم...

.......

مرا در بوته ی آزمايش سختی که توانی در انجامش ندارم قرار مده....منو ميشناسی..هم منو ٬ هم تمام ظرفيت هامو...ميدونی که ظرفيتم خيلی زياد نيست..ميدونی که آدم صبوری نيستم...می دونی که بخشش خيلی برام راحت نيست...پس کمکم کن..کمکم کن تا بتونم انجامش بدم..امتحان سختی ازم نگير...آمادگی يه امتحان سخت رو ندارم...پس کمکم کن...همراهم باش...هوامو داشته باش...ميدونم هستی..هميشه...همه جا...اما٬ چشم دلم کوره..گوش دلم کر...نميبينمت.. صدايی از تو نميشنوم....می دونم دورم از تو...خيلی دور...کلی فاصله افتاده بين من و تو....برای همينم هست که گوشهام کر شده..چشمهام کور شده...دورم...خيلی دور...اونقدر که وقتی به مسافتی که بين منو  تو بوجود اومده فکر ميکنم٬ تمام وجودم رو ترس بر می داره٬ تنم يخ ميکنه...ميدونم هستی...خيلی نزديک٬ حتی نزديکتر از رگ گردن...اما دورم...دورم در عين نزديکی...اونقدر دور که ...نميدونم....بذار بيام نزديک..نزديک..اونقدر نزديک که در همه ی دقايق وجودت رو حس کنم..اونقدر نزديک که ببينمت...اونقدر نزديک که حرفهات رو بشنوم...باهام باش...کمکم کن...امتحانهای سخت ازم نگير..کمکم کن اين مراحل رو طی کنم...که بتونم بيام..

........

بازم ٬ بی خبری....هنوزهم صبر....صبر....صبر....

/ 3 نظر / 21 بازدید
نازنين

اميدوارم تو امتحانت پيروز بشی . زندگی همينه درهمه . گاهی خوب گاهی بد ..... موفق باشی عزيزم . ////نترس از اين که عاشق شوی . خود رابه عشق بسپار.... شما دراین مورد چی میگی ؟

samar

سلام مريمی به حرف حافظ ژوش کن هرچی فکر ميکنم ميبينم راست ميگه .فقط خودت ميتونی به خودت کمک کنی. پس حافظ جون نصيحت نکن. خودت ميدونی بايد چيکار کنی.