پست های ارسال شده در آبان سال 1385

بخشش لازم نیست اعدامش کنید...... بحث سر جای ویرگول که الان باید کجا گذاشتش.... اینطوری: بخشش٬ لازم نیست اعدامش کنید. یا اینطوری: بخشش لازم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 21 بازدید
کل ایدئولوژیم رفته بود زیر سوال.... فریاد زدم....هستی؟؟؟... بود....هست.....وقتی فهمیدم....وقتی همه چی معلوم شد...مطمئن شدم که هست....هست....هست..... نمیدونم می خواهم چی کار ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 24 بازدید