سلام بعد از مدتها سلام کردن خيلی جالبه نه؟
خوشحالم... خيلی چون يه سری اتفاقاتی افتاد که خيلی ها رو که نمی شناختم شناختم. و اين جای بسی مسرت و شادمانی دارد ولی يه اتفاقی هم افتاد که خيلی باب ميلم نبود ولی خوب قرار هم نيست که همه اتفاقات باب ميل آدم باشه تو زندگی بعضی مشکلاتی که پيش می آيد آدم اونوقته که قدر عافيت رو می دونه من هم که ماشاالله پوستم شده به ضخامت پوست کرگدن و ...... حالا حالا هم قصد ندارم از کرگدن بودن استعفا بدم! البته تا حق تعالی چی بخواهد!

/ 1 نظر / 21 بازدید