ميخواهم کلاس پرسوکتيو (۲) رو حذف کنم٬ حالم از استادش و اون لهجه ی مسخره ی عربی اش به هم می خوره.وقتی انگلیسی بلغور می کنه فکر نکنم به جز خودش کسی ازش سر در بياره!!!!! من که از اول ترم شده بودم ديلماج کلاس٬ کم آوردم٬ منم ديگه نمی فهمم چی داره ميگه!! همشم اصرار داره که علامه ی دهر است و همه چيز رو ميدونه ٬ اما وقتی ازش سوال می پرسی٬ يا خودش رو به نفهمی ميزنه!!٬ يا واقعآ نميفهمه که ما چی داريم ازش می پرسيم٬ دوباره همون مزخرفاتی که ميگفته و ما متوجه اش نميشديم رو عينآ تکرار می کنه!!! انگار فقط از قبل همين ها رو از حفظ کرده و چيز ديگه نميدونه!!! اه ..... واقعآ که ....

/ 4 نظر / 21 بازدید
حمید شریعتی

سلام. سال نو مبارک. عرضم به حضورتون يا فرقی نمی کنه طول يا ارتفاع به هر حال کيفيت استاد که ايزو داره نداره لهجه داره نداره يا خيلی از چيز های ديگه که اغلب دخترها براشون مهم هست تا پسرهاُ زياد اهميت نديد. سعی کنيد خوش باشيد و با لذت بگذرونيد. فعلا که تو دانشگاه ها پاچه خواری حرف اول رو می زنه

samar

هه منم که همينطوری پرت کرده بيرون مريم جون آخه من مثل تو صبور نيستم که بشينم حرفاشو گوش کنم . اصلا سر کلاس نمييومدم. حالام که کلا نميايم ديگه دسته جمعی.ايول پرسپکتيو تعطيل:)))

samar

مريم جون درضمن سمرم اينجوری مينويسD:

anna

بيچاره استاد ( من که تو و دوستات رو ميشناسم !! )