تا حالا نميدونستم که اينقدر با بچه جماعت سر کردن مشکل!!! ای بابا٬ بايد تحمل کرد ديگه٬ يا بايد شبيه اونا بچه شد يا بايد اونها رو بزرگ کرد!! آينده همه چيز رو معلوم ميکنه٬ يا اونا موفق ميشن منو مثل خودشون کنن٬ يا اينکه من موفق ميشم به هونا بفهمونم که ديگه بزرگ شدن و دانشگاه جای بچه بازی نيست!!!!!

/ 2 نظر / 22 بازدید
fikhl

ناراحت نباش به ما هم کسی سر نمي زند. سرها در گريبان است

Atefeh

سلام.ا فکر ميکنی خودت درست ميگی پس با کارات به اونا بفمون بزرگشدن.سبز و پايدار باشی.